Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropské unie GDPR (General Data Protection Regulation) je naše webová stránka ordinacejanasediva.cz zavázána chránit osobní údaje svých návštěvníků a uživatelů. Tento dokument se podrobně věnuje právům subjektů údajů, povinnostem správce, zásadám zpracování, účelu sběru dat, bezpečnostním opatřením a mechanismům zajištění ochrany osobních informací. Poskytujeme vám rozsáhlé a podrobné informace o tom, jak nakládáme s osobními údaji, které od vás získáváme. Zpracování osobních údajů se řídí přísnými pravidly a je v souladu se zákonem, vždy s vaším výslovným souhlasem. Naším cílem je zajistit co nejvyšší stupeň ochrany vašich osobních údajů a transparentní informování o způsobech jejich zpracování.

Povinnosti správce údajů

Správcem údajů je Veronika Doležalová, která zastupuje webovou stránku ordinacejanasediva.cz. Jako správce údajů jsme povinni chránit vaše osobní informace od jakéhokoli zneužití. Zavazujeme se k dodržování všech pravidel stanovených GDPR a k zajištění dostatečné ochrany při zpracování vašich osobních údajů. Veškerá data, která od vás získáme, jsou pečlivě zabezpečena a použita výhradně ve vymezených účelech, za které byla poskytnuta. Veškeré informace o zpracování osobních údajů lze získat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na naší webové stránce.

Práva subjektu údajů

Každá osoba, jejíž údaje zpracováváme, má právo na přístup k svým osobním údajům, právo na opravu jakýchkoli nesprávných nebo zastaralých informací, právo na výmaz svých údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Uživatelé mají také právo být informováni o porušení osobních údajů, které by mohlo mít za následek vysoké riziko pro jejich práva a svobody. V případě, že máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů, nebo si přejete uplatnit svá práva uvedená výše, můžete nás kontaktovat pomocí e-mailu na [email protected].

Účel sběru dat

Osobní údaje shromažďujeme výhradně za účelem poskytování kvalitních služeb, optimalizace obsahu webových stránek a pro komunikační účely. To zahrnuje, ale není to omezeno na, odpovědi na vaše dotazy, zasílání informací o nových článcích, upozornění a správu vašeho účtu. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu nikdy sdíleny s třetími stranami nebo používány v jakýchkoliv jiných než uvedených účelech.

Kontaktní informace

Pro další informace nebo při dotazech ohledně ochrany a zpracování osobních údajů se můžete obrátit na správce údajů: Veroniku Doležalovou. Adresa pro doručování korespondence je Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika. Elektronický kontakt lze navázat zasláním e-mailu na adresu [email protected]. Jsme zde, abychom vám poskytli potřebné informace a zodpověděli vaše otázky týkající se ochrany osobních údajů na naší platformě.Napsat komentář