Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů chráníme veškeré informace, které od našich uživatelů obdržíme. Tento dokument („Zásady ochrany osobních údajů“) vymezuje, jakým způsobem sbíráme, uchováváme, zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje. Při zpracování osobních údajů postupujeme tak, abychom zajistili maximální bezpečnost a soukromí těchto informací. Rozumíme tomu, že poskytování Vašich osobních informací je založeno na důvěře, kterou nám projevujete, a této důvěře si velmi vážíme.

Seznam sbíraných údajů

Ke sběru osobních údajů dochází v různých kontextech a může zahrnovat, ale není omezeno na, Vaše jméno, kontaktní informace, informace o vašem zdravotním stavu a historii návštěv. Všechny tyto informace jsou shromažďovány v souladu s platnými právními předpisy a pouze s Vaším výslovným souhlasem.

Účely zpracování a sdílení údajů

Zpracováváme osobní údaje za účelem poskytování kvalitních zdravotnických služeb, informování o novinkách a preventivní péči. Osobní údaje mohou být sdíleny s našimi partnery a zdravotnickými pracovníky, ale vždy v souladu s právními předpisy a etickými standardy. Jasně definujeme situace, ve kterých může dojít ke sdílení vašich osobních informací, a zajistíme, aby byla tato sdílení omezena na minimum nutné k zajištění zdravotnických služeb.

Bezpečnostní opatření

Zavedli jsme řadu technických a organizačních opatření, která mají za úkol zajistit vysokou úroveň bezpečnosti vašich osobních údajů. Týkají se jak fyzického tak i elektronického zabezpečení dat. Všechny naše systémy a procedury jsou pravidelně posuzovány a aktualizovány tak, aby reflektovaly nejnovější trendy v oblasti zabezpečení informací a ochrany osobních údajů.

Kontaktní informace správce

Pro veškeré dotazy a žádosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na emailové adrese [email protected] nebo na adresu: Veronika Doležalová Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1 613 00 Brno Česká republikaNapsat komentář