Podmínky užívání

Podmínky užívání

Úvod

Internetová stránka Ordinace Jana je online portálem, který poskytuje informace a rady týkající se zdraví a lékařství. Vstupem na tyto webové stránky a jejich používáním souhlasíte s dodržováním těchto podmínek užívání. Tyto podmínky ovlivňují vaše právní práva a závazky, pokud se rozhodnete tyto stránky používat, proto je důležité, abyste se s nimi pečlivě seznámili.

Ochrana autorských práv

Všechny obsahy publikované na této webové stránce, včetně textů, grafiky, loga, obrázků a videa jsou majetkem Ordinace Jana nebo jsou použity s povolením třetích stran a jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv kopírování, reprodukce, šíření nebo jiné využití je možné pouze s předchozím písemným souhlasem držitele autorských práv.

Použití obsahu webových stránek

Vědomí si toho, že informace poskytnuté na Ordinace Jana jsou určeny k podpoře, nikoli k nahrazení, vztahu mezi pacientem a jeho lékařem, používáte tyto informace výhradně na své vlastní riziko. Obsah stránek je určen výhradně pro osobní a nekomerční užití a nesmí být zneužit pro jiné účely.

Změny podmínek

Ordinace Jana si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat nebo změnit tyto podmínky užívání bez předchozího upozornění. Doporučujeme uživatelům, aby pravidelně kontrolovali podmínky, aby byli informováni o jakýchkoliv změnách.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoliv otázek nebo požadavků týkajících se podmínek užívání Ordinace Jana, prosím kontaktujte majitelku webu na adrese: [email protected]

Adresa: Veronika Doležalová Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1 613 00 Brno Česká republikaNapsat komentář